Přeskočit na obsah

Zvýšení limitu pro registraci DPH a využívání paušální daně na 2 000 000 Kč a související novinky.

Working with documents

Zvýšení limitu pro registraci plátce na 2 000 000 Kč

Vláda navrhuje zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce ze současného 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tato změna by měla vyjít v platnost od 1. 1. 2023. Zároveň novela umožní stávajícím plátcům s obratem pod 2 000 000 Kč zrušit registraci. Co se týče ostatních podmínek pro zrušení registrace plátce na žádost zůstávají stejné. Kromě obratu pod 2 000 000 Kč za 12 měsíců musí plátce ještě splnit podmínku uplynutí jednoho roku ode dne, kdy se stal plátcem. Dle přechodných ustanovení bude možné o zrušení registrace požádat již před účinností novely, tj. před 1. 1. 2023, a plátce přestane být automaticky plátcem od 1. 1. 2023.

Zvýšení limitu paušální daně na 2 000 000 Kč

Nově budou zavedena tři pásma paušální daně a v každém z nich bude poplatník platit jinou výši paušální daně. To, do jakého pásma bude poplatník zařazen, a tedy jakou paušální daň bude platit, bude záležet na výši jeho příjmů a také na činnosti, kterou vykonává.

V 1. pásmu budou poplatníci s příjmy do 1 mil. Kč (bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti příjmy pochází), dále poplatníci s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % nebo 60 % (tj. ze zemědělství nebo jakékoliv živnosti), a také sem budou patřit poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů z podnikání budou tvořit příjmy, k nimž lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % (ze zemědělství nebo řemeslné živnosti). Pro poplatníky v prvním pásmu se nic nemění. První pásmo odpovídá dnešní paušální dani a pro příští rok zde bude měsíční záloha činit podle prvních odhadů 6 295 Kč. Konečná částka však není známá.

V 2. pásmu budou poplatníci s příjmy do 1,5 mil. Kč bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti příjmy pochází, a dále poplatníci s příjmy nad 1,5 mil. Kč a zároveň do 2 mil. Kč, kteří měli 75 % příjmů z činností, ke kterým lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % nebo 60 %. V druhém pásmu budou poplatníci platit 16 tisíc korun.

Ve 3. pásmu budou všichni ostatní poplatníci, kteří splňují podmínky pro vstup do paušální daně a mají příjmy ze samostatné činnosti do 2 mil. Kč. Ve třetím pásmu budou poplatníci platit 26 tisíc korun

Změny v kontrolním hlášení

Novela navrhuje, aby v případě, kdy plátce nepodá kontrolní hlášení a správce daně ho k podání vyzve, reagoval plátce podáním kontrolního hlášení. A to i v situaci, kdy plátci nevznikla povinnost podat kontrolní hlášení.

Nově dojde k prodloužení lhůty pro reakci na výzvu správce daně  ze současných pěti pracovních dnů od oznámení výzvy na 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky.

Další nová úprava navrhuje snížit pokuty v kontrolním hlášení na polovinu při splnění podmínek. Jedná se o pokuty ve výši:

  • 10 000 Kč za podání kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně,
  • 30 000 Kč za pozdní reakci na výzvu ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a 
  • 50 000 Kč za nepodání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě.

Poloviční pokuta se týká plátců fyzických osob, čtvrtletních plátců a plátců společností s ručením omezeným, která má jednoho společníka, přičemž tento společník je fyzickou osobou.

Nově by byla automaticky odpuštěna první pokuta 10 000 Kč v daném kalendářním roce. Doposud je automaticky odpuštěna jen první pokuta 1 000 Kč.

Prodloužení mimořádných odpisů pro roky 2022 až 2023

Novela prodlužuje mimořádné odpisy podle § 30a zákona o daních z příjmů až do 31. 12. 2023, vyjma prodloužení lhůty nedošlo u mimořádných odpisů k žádné změně.

1 komentář na “Zvýšení limitu pro registraci DPH a využívání paušální daně na 2 000 000 Kč a související novinky.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..