Přeskočit na obsah

Formuláře pro zpracování daňového přiznání

Formulář pro fyzické osoby s příjmy pouze ze závislé činnosti

Kontaktní údaje
Titul
Jméno *
Příjmení *
Rodné příjmení
Rodné číslo *
Adresa *
Telefon *
E-mail *
Číslo účtu
Základní dokumenty
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání
Maximální velikost souborů: 50 MB
Nahrajte potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání podle § 6.
Nezdanitelné části základu daně
Maximální velikost souborů: 50 MB
Nahrajte nezdanitelné části základu daně podle §15 (bezúplatné plnění – dary, soukromé životní pojištění, potvrzení o zaplacených úrokách z hypotéky, odborové příspěvky, penzijní pojištění a připojištění, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání)
Uplatňované slevy
1. Sleva na ZTP/P?

Formulář není možné dokončit.

V případě, že si přejete uplatnit slevu s průkazem ZTP/P nás prosím kontaktujte.

2. Sleva na manželku/manžela (příjmy do 68 tisíc za rok) *
Manžel/manželka je ZTP/P?

Formulář není možné dokončit.

V případě, že si přejete uplatnit slevu na manžela/manželku s průkazem ZTP/P nás prosím kontaktujte.

Jméno
Jméno manžela/manželky
Příjmení
Příjmení manžela/manželky
Nahrajte podepsané čestné prohlášení
Maximální velikost souboru: 20 MB
3. Sleva na studenta
Maximální velikost souboru: 20 MB
Zde nahrajte potvrzení o studiu za zdaňovací období.
4. Sleva za umístění dítěte (školkovné)
Maximální velikost souboru: 20 MB
Zde nahrajte potvrzení o zaplaceném školkovném.
5. Slevy na děti žijící společně s poplatníkem ve společné domácnosti
Uplatňované slevy na děti
Maximální velikost souborů: 50 MB
Zde nahrajte podklady (potvrzení o studiu, v případě, že dítě studuje) a podepsané potvrzení druhého z poplatníků, že neuplatňuje slevu na děti.
Zpracování osobních údajů *