Přeskočit na obsah

Formuláře pro zpracování daňového přiznání

Formulář pro fyzické osoby s příjmy z podnikání, nájmů a ostatní.

Kontaktní informace
Titul
Jméno *
Příjmení *
Rodné příjmení
Rodné číslo *
IČO
Číslo účtu
Adresa *
Telefon *
E-mail *
Příjmy a potvrzení
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání
Maximální velikost souborů: 20 MB
Nahrajte potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání podle § 6.
Nezdanitelné čísti základu daně
Maximální velikost souborů: 20 MB
Nahrajte nezdanitelné části základu daně podle §15 (bezúplatné plnění – dary, soukromé životní pojištění, potvrzení o zaplacených úrokách z hypotéky, odborové příspěvky, penzijní pojištění a připojištění, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání)
Příjmy ze samostatné činnosti
Příjmy ze samostatné činnosti dle § 7.

Formulář není možné dokončit.

Vaše daňové přiznání musí být posouzeno individuálně. Pro zpracování daňového přiznání nás prosím kontaktujte.

Nahrajte vaše příjmy z podnikání
Maximální velikost souborů: 50 MB
Nahrajte vaše příjmy (uhrazené faktury, vystavené faktury, pokladní příjmy, smluvní příjmy a další..)
Příjmy z kapitálového majetku
Příjmy z kapitálového majetku podle § 8.

Formulář není možné dokončit.

V případě, že máte příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nás prosím kontaktujte.

Příjmy z nájmů
Příjmy z nájmů podle § 9.
Nahrajte příjmy z nájmu
Maximální velikost souborů: 50 MB
Nahrajte veškeré příjmy z nájmů
Uplatňuji výdaje procentem z příjmů
Výdaje podle § 9 (vztahující se k příjmům z nájmu)
Maximální velikost souboru: 50 MB
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
1. Sleva na ZTP/P?

Formulář není možné dokončit.

V případě, že si přejete uplatnit slevu s průkazem ZTP/P nás prosím kontaktujte.

2. Sleva na manželku/manžela (příjmy do 68 tisíc za rok) *
Manžel/manželka je ZTP/P?

Formulář není možné dokončit.

V případě, že si přejete uplatnit slevu na manžela/manželku s průkazem ZTP/P nás prosím kontaktujte.

Jméno
Jméno manžela/manželky
Příjmení
Příjmení manžela/manželky
Nahrajte podepsané čestné prohlášení
Maximální velikost souboru: 20 MB
3. Sleva na studenta
Maximální velikost souboru: 20 MB
Zde nahrajte potvrzení o studiu za zdaňovací období.
4. Sleva za umístění dítěte (školkovné)
Maximální velikost souboru: 20 MB
Zde nahrajte potvrzení o zaplaceném školkovném.
5. Slevy na děti žijící společně s poplatníkem ve společné
Uplatňované slevy na děti
Maximální velikost souborů: 50 MB
Zde nahrajte podklady (potvrzení o studiu, v případě, že dítě studuje) a podepsané potvrzení druhého z poplatníků, že neuplatňuje slevu na děti.
Pouze pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
Máte zájem i o zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního pojištění?
Sociální pojištění
Variabilní symbol pro důchodové pojištění
Úhrn zaplacených záloh za kalendářní rok
Zdravotní pojištění
Zdravotní pojišťovna
Úhrn zaplacených záloh za kalendářní rok
Zpracování osobních údajů *