Přeskočit na obsah

Daňové a právní novinky v roce 2020

Přímo od ledna začne platit hned několik novinek v daňové oblasti. Další změny – například v pracovním a korporátním právu – se očekávají v průběhu roku 2020.

Osvobození od daně z nabytí nemovité věci

V pátek 1. listopadu 2019 nabyla účinnosti novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Ta rozšiřuje okruh osvobozených nemovitostí posle § 7 zákonného opatření.

Kromě případů prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, bude možné uplatnit osvobození rovněž u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinném domě.

Od účinnosti novely zákona bude od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě, která:

 • nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,
 • nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru.

K nabytí vlastnického práva k jednotce musí dojít v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

Toto osvobození můžete aplikovat na případy, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci došlo od 1. listopadu 2019.

Podrobnosti naleznete ve článku Daň z nabytí nemovitých věcí se neruší. Rozšíří se ale okruh osob, které budou osvobozeny.

Daň ze zemního plynu vzroste, možná tím podraží CNG

Od ledna vzrostla daň ze zemního plynu, a to z 1,44 Kč/m3 na 2,80 Kč/m3. Teoreticky tím tak může podražit zemní plyn (CNG).

Do konce roku 2011 přitom byla daň ze zemního plynu nulová, ale v následujících letech postupně rostla. Naposledy se zvýšila v roce 2018, a to z 0,72 Kč/m 3 na 1,44 Kč/m 3, respektive z 1 Kč/kg na 2 Kč/kg.

Finanční správa omezí provoz svých pracovišť

Finanční správa převede v prvním pololetí 2020 celkem 33 finančních úřadů do tak zvaného optimalizovaného režimu 2+2. V praxi to pro vás bude znamenat, že níže uvedené finanční úřady budou poskytovat své služby v úřední dny v pondělí a středu, přičemž tyto služby budou zajišťovat minimálně 2 pracovníci.

Finanční úřady, které budou převedeny do optimalizovaného režimu.

Autor: Finanční správa

Finanční úřady, které budou převedeny do optimalizovaného režimu.

Do optimalizovaného režimu měl být podle plánu převeden i finanční úřad v Litvínově. Ten ale nakonec dostal udělenou výjimku a bude i nadále fungovat standardním způsobem.

V období podávání daňových přiznání se pak režim optimalizovaných pracovišť může měnit. V období podávání daňových přiznání, případně dalších důležitých obdobích po dohodě s příslušným finančním úřadem, je Finanční správa schopna a připravena posílit územní pracoviště tak, aby byly zajištěny plnohodnotné služby zvýšenému počtu daňových poplatníků, uvedla Tatjana Richterová, generální ředitelka Finanční správy.

Elektronické dražby pro všechny kraje

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se všechno změní pro zaměstnance, nemocné, ženy na mateřské nebo seniory od ledna 2020?

Od ledna Finanční správa rozšíří elektronickou formu dražeb na všechny své finanční úřady. Elektronické dražby zahájila 1. září 2019, ale pouze pro dražby konané Finančním úřadem pro Středočeský kraj.

Dražby probíhají přes Aplikaci Elektronických Dražeb (APED). Uživatelský účet si mohou založit jak fyzické, tak právnické osoby. Pro jeho zřízení je nutná registrace v aplikaci. Účastníci dražby věcí zabavených v rámci daňové exekuce si poté prostřednictvím aplikace zadají nejvyšší limit dražebního podání (maximální nabízenou cenu, kterou jsou ochotni za věc zaplatit).

Průběh dražby bude možné sledovat i bez založení vlastního uživatelského účtu. 

Zdraží pojistné kvůli zdanění technických rezerv?

Mezi zákony, které se do konce roku stihly na poslední chvíli schválit, patří i ten, který upravuje zdanění technických rezerv pojišťoven. Aktuálně totiž každá pojišťovna na českém trhu musí vytvářet technické rezervy. Tyto rezervy si pak zahrnují do účetnictví a vyplácí z nich škody. Zároveň používají tyto rezervy jako daňově uznatelný náklad.

Na konci prosince 2019 ale poslanecká sněmovna přehlasovala senát a schválila sazbový balíček, který pojišťovnám nově ukládá povinnost tvořit rezervy podle evropské směrnice Solvency II. Ta je však určena pro výpočet minimálního kapitálu, který pojišťovna musí mít, aby mohla podnikat. Protože jde o minimální požadavek, jsou tyto rezervy výrazně nižší než účetní rezervy. Rozdíl mezi nimi (stanovený k 31. prosinci 2019) pak bude jednorázově zdaněn.

Zmíněné zdanění podle České asociace pojišťoven povede ke zdražení pojistných smluv, sníží ochotu pojišťoven investovat do nových služeb či zlepšování jejich kvality a bude mít patrně negativní dopad na ziskovost již existujících smluv životního pojištění.

Podrobnosti jsme přinesli ve článku Stát chce zdanit pojišťovnám rezervy. Zdražíme, varují pojišťovny.

Zdanění hazardu a alkoholu

V sazbovém balíčku je kromě zdanění technických rezerv pojišťoven také vyšší zdanění hazardu. 

U alkoholu se spotřební daň z lihu zvýší z 57 Kč u 0,5 litru 40% alkoholu na 64,50 Kč. Spotřební daň z cigaret se z 27 % zvýší na 30 % u procentní části sazby, z 1,46 Kč na 1,61 Kč/kus u pevné části sazby daně a z 2,63 na 2,90 Kč/kus u minimální části sazby daně. Na to je navázána spotřební daň z doutníků, tabáku ke kouření, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků.

Součástí balíčku je také úprava sazeb daně z hazardních her. Ministerstvo financí prosadilo zvýšení sazby zdanění loterií z 23 % na 35 %. Výhry se zdaňují až od 1 milionu Kč. (Ministerstvo financí původně chtělo zdanit výhry už ve výši 100 000 Kč.) Zdanění ostatních druhů hazardu, například z automatů nebo tombol, zůstává na dosavadní úrovni. Platit má i srážková daň pro loterie, tomboly a účtenkovou loterii. 

DÁVKY A DŮCHODY

O kolik se zvýší důchody (nejen) díky valorizaci?

Od ledna dochází k automatickému zvýšení důchodů, a to nejen díky valorizaci. U starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů tedy od ledna 2020 došlo: 

 • ke zvýšení základní výměry o 220 Kč měsíčně z 3270 Kč na 3490 Kč,
 • ke zvýšení procentní výměry o 5,2 % a navíc ještě o dalších 151 Kč.

Důchod se skládá ze dvou částí. Ta první, základní výměra, je pro všechny stejná. Druhá část se odvíjí od počtu odpracovaných let a toho, jaké měl daný člověk v životě příjmy, resp. co odváděl na zálohách na důchodové pojištění do systému.

Konkrétní výši valorizace pro příští rok vzhledem k současné úrovni měsíční penze najdete u vybraných případů v následující tabulce.

Současná výše měsíční penzeNavýšená penze od 1. ledna 2020
8000 Kč8617 Kč
9000 Kč9669 Kč
10 000 Kč10 721 Kč
11 000 Kč11 773 Kč
12 000 Kč12 825 Kč
13 000 Kč13 877 Kč
13 500 Kč14 403 Kč
14 000 Kč14 929 Kč
15 000 Kč15 981 Kč
16 000 Kč17 033 Kč
17 000 Kč18 085 Kč
18 000 Kč19 137 Kč
35 000 Kč37 021 Kč

K valorizaci dojde od lednové splátky důchodu, a to automaticky a u všech typů důchodu. Zvýšení vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat.

Valorizovat se budou všechny důchody, které byly přiznány před 1. lednem 2020, a to od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2019.

U souběhu přímých a pozůstalostních důchodů se zvyšuje procentní výměra každého důchodu o 5,2 % své hodnoty, která náleží ke dni zvýšení. Dodatečná částka zvýšení (151 Kč) ale náleží v případě souběhu důchodů pouze jednou, a to k důchodu, jehož procentní výměra se vyplácí v plné výši. Základní výměra náleží při souběhu důchodu pouze jednou. U souběhu dvou sirotčích důchodů (oboustranní sirotci) náleží dodatečná částka zvýšení k důchodu, ke kterému se vyplácí základní výměra.

Podrobnosti jsme přinesli ve článku O kolik se vám od ledna 2020 zvýší důchod.

Vyšší nemocenské

Od ledna došlo také ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet nemocenské dávky, a to následovně:

 • 1. redukční hranice v r. 2019 je 1090 Kč, v r. 2020 to bude 1162 Kč,
 • 2. redukční hranice v r. 2019 činí 1635 Kč, v r. 2020 to bude 1742 Kč,
 • 3. redukční hranice v r. 2019 představuje 3270 Kč a v r. 2020 bude činit 3484 Kč.

Redukce denního vyměřovacího základu se provede tak, že se započte:

 • do 1. redukční hranice 90 % denního vyměřovacího základu, 
 • z části denního vyměřovacího základu mezi 1. a 2. redukční hranicí se započte 60 %, 
 • z části mezi 2. a 3. redukční hranicí se započte 30 %, 
 • k části nad 3. redukční hranici se nepřihlédne.

O navýšení nemocenské dávky nemusíte žádat, proběhne automaticky. Podrobnosti se dočtete ve článku Změny 2020: O kolik peněz více dostanete v době nemoci, těhotenství, mateřství, ošetřování člena rodiny? a ve článku Kdo má od 1. ledna 2020 nárok na zvýšené nemocenské dávky?

Náhrada mzdy se také zvyšuje

Došlo i ke zvýšení náhrady mzdy, kterou pobíráte v prvních 14 dnech nemoci. I tady totiž došlo ke zvýšení redukčních hranic:

 • 1. redukční hranice 203,35 Kč (0,175 × 1 162 Kč) namísto dosavadních 190,75 Kč, přičemž se z uvedené části (částky) hodinového příjmu započte 90 %,
 • 2. redukční hranice 304,85 Kč (0,175 × 1 742 Kč) namísto stávajících 286,13 Kč – z příjmu přesahujícího 1. redukční hranici až do hodnoty 2. redukční hranice se započte 60 %,
 • 3. redukční hranice 609,70 Kč (0,175 × 3 484 Kč) oproti dosavadním 572,25 Kč, přičemž se z částky přesahující 2. redukční hranici až do částky ve výši 3. redukční hranice započte 30 %.

Částka nad třetí redukční hranici se nezapočítává, nezohledňuje. Náhrada mzdy nebo jiného příjmu (za hodinu) pak činí 60 % takto stanoveného (redukovaného) hodinového výdělku.

Zvýšení dalších dávek

Dalšími dávkami nemocenského pojištění, jež se stanoví se rovněž z denního vyměřovacího základu jako nemocenské (avšak s tím, že při stanovení výše peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se z denního vyměřovacího základu do 1. redukční hranice počítá celých 100 % denního vyměřovacího základu), a proto i u nich dochází příslušným způsobem k valorizaci – jsou:

 • peněžitá pomoc v mateřství (lidově zvaná mateřská), její výše činí 70 % denního vyměřovacího základu,
 • ošetřovné, jeho výše činí 60 % denního vyměřovacího základu, 
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, jehož výše je dána rozdílem mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni vašeho převedení na jinou práci a průměrem vašich započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení,
 • dávka otcovské poporodní péče (otcovská), vyplácená ve výši 70 % denního vyměřovacího základu,
 • dlouhodobé ošetřovné, vyplácené ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Na pořízení auta dostanete od března více

Část pracujících zdravotně postižených dosáhne od 1. března 2020 na vyšší příspěvek na pořízení motorového vozidla. V současné době totiž platí, že pokud jejich příjem převyšuje osminásobek životního minima (27 280 Kč), je jim příspěvek krácen. Od 1. března 2020 se ale tato hranice zvedne na šestnáctinásobek (54 560 Kč).

Příspěvek na pořízení auta činí až 200 000 Kč.

Rodičovský příspěvek

Velmi diskutované téma byl v roce 2019 rodičovský příspěvek. Novela zákona o státní sociální podpoře jej zvyšuje z 220 000 Kč na 300 000 Kč. Vyšší rodičovskou přitom získá každý, kdo jej bude aktivně pobírat k 1. lednu 2020. 

Pokud začnete v letošním roce příspěvek teprve pobírat, máte automaticky nárok na plných 300 000 Kč a máte 4 roky na to, abyste je vybraly.

Pokud byste už ale v lednu 2020 nějakou dobu příspěvek pobírali, je situace trochu jiná a nemusí se vám podařit jej vyčerpat celý. Výše měsíční dávky rodičovského příspěvku je totiž omezena vyměřovacím základem. A může činit maximálně 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.

A zároveň můžete příspěvek čerpat jen do 4 let věku dítěte. Může se tak stát, že jej vyčerpat nestihnete.

Podrobnosti o rodičovském příspěvku jsme přinesli v řadě článků:

 • Jak se nepřipravit o navýšení rodičovského příspěvku?
 • Přehledně: Jaké další změny čekají rodičovský příspěvek?
 • Rodičovský příspěvek 2020: Návod, jak získáte co nejvíce.

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

V letošním roce nás čeká v této oblasti řada změn. Tou první je navýšení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Průměrná mzda pro rok 2019 se totiž odhaduje na 34 835 Kč(jako součin všeobecného vyměřovacího základu ve výši 32 510 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0715. Zaokrouhlujeme ji na celé Kč nahoru). V roce 2019 činila průměrná mzda 32 699 Kč. Vzhledem k tomu narostou i minimální zálohy.

Zvýšení záloh na zdravotním pojištění

Jednou ze záloh, která se od ledna zvýšila, je záloha na zdravotní pojištění. Vyměřovací základ pro její výpočet tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 %. Násobí se částkou vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy 34 835 Kč. Polovina průměrné mzdy činí 17 417,50 Kč, po zaokrouhlení 17 418 Kč.

Výši minimální zálohy tedy získáme: 17 418 × 13,5 = 2351,43. Po zaokrouhlení na celé koruny nahoru je to 2352 Kč. V roce 2019 byla minimální záloha 2208 Kč. V letošním roce si připlatíte 144 Kč. 

Rok2014201520162017201820192020 
Minimální vyměřovací základ12 971 Kč13 305,5 Kč13 503 Kč14 116 Kč14 990 Kč16 350 Kč17 418 Kč 
Minimální záloha1752 Kč1797 Kč1823 Kč1906 Kč2024 Kč2208 Kč2352 Kč 

Podrobnosti jsme přinesli ve článku Minimální záloha na zdravotní pojištění s v roce 2020 opět zvýší.

Zdražení pojištění pro samoplátce

Zdravotní pojištění zdraží i samoplátcům, a to z důvodu zvýšení minimální mzdy. Ta vzrostla z 13 350 Kč na 14 600 Kč. Proto se z ní vypočítaná částka pojistného (13,5 %) zvýší na 1971 Kč z dosavadních 1803 Kč. Jelikož zvýšení platí od ledna 2020, musí být platba pojistného navýšena již za leden 2020, ta je splatná nejpozději do 8. února 2020. 

Více informací viz Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2020 zdraží pojištění jeho „samoplátcům“.

Zvýšení záloh na sociálním pojištění

Záloha na sociální, respektive důchodové pojištění se odvozuje od dosaženého zisku (přesněji daňového základu) a vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jedna polovina jeho dvanáctiny (v případě, že samostatně výdělečnou činnost provozujete po celý rok, tedy 12 kalendářních měsíců). Sazba pojištění pak činí 29,2 %.

V případě, že je váš vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální a vy budete platit také jen minimální zálohu na pojistné.

Minimální zálohu vypočteme jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 8709 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací základ), kterou jsme zaokrouhlili na celé koruny nahoru. Minimální záloha pro rok 2020 tedy činí 2544 Kč (8709 × 0,292 = 2543,028, zaokrouhlíme na celé koruny nahoru, čili 2544).

Porovnáme-li tuto částku s minimálními zálohami na rok 2019, tedy částkou 2388 Kč, vyjde nám, že se minimální zálohy v příštím roce 2020 zvýší o 156 Kč (2544 − 2388). 

Údaj platný pro rok201220132014201520162017201820192020 
Průměrná mzda25 137 Kč25 884 Kč25 942 Kč26 611 Kč27 006 Kč28 232 Kč29 979 Kč32 699 Kč34 835 Kč 
Minimální záloha (hlavní činnost)1836 Kč1890 Kč1894 Kč1943 Kč1972 Kč2061 Kč2189 Kč2388 Kč 2544 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost)735 Kč756 Kč758 Kč778 Kč789 Kč825 Kč876 Kč955 Kč 1018 Kč

Podrobnosti o sociálním pojištění pro ty, kteří podnikají na vedlejší činnost a další informace naleznete ve článku Sociální pojištění v roce 2020: na zálohách zaplatíte nepatrně více. 

PRÁCE A MZDY

Minimální mzda vzroste na 14 600 Kč

Minimální mzda letos vzroste ze 13 350 Kč na 14 600 Kč. Zaměstnanci pobírající minimální mzdu si tak polepší o 1250 Kč. Minimální mzda se tím zvýší na více jak 40 % průměrné mzdy. Nepřidává se jenom u nás. Minimální mzda stoupne například i v Polsku, kde vláda schválila nárůst minimální mzdy o 350 zlotých na 2600 zlotých (15 500 Kč). Slovenská vláda nedávno schválila rekordní růst minimální mzdy na rok 2020 na 580 eur (cca 15 000 Kč) z letošních 520 eur (13 390 Kč), což je nárůst o 11,5 %.

Vzrostou také platy státních zaměstnanců. Zvýšení čeká všechny zaměstnance pobírající tabulkový plat, a to plošně o 1500 Kč. Mimo to dojde ke zrušení 1. platové třídy. Pracovníci, kteří patřili do první (nejnižší) platové třídy, budou nově patřit do 2. platové třídy. Jedná se například o kuchařky, knihovnice, uvaděčky v divadle a další. Tito zaměstnanci si tak polepší o více než 1500 Kč, a to zhruba o dalších 3,5 %.

V 23 zemích máte od ledna 2020 nárok na vyšší stravné

Zaměstnavatel musí zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, kompenzovat zvýšené stravovací výdaje a vyplatit mu takzvané diety, tedy stravné. To platí, i když jej vyšle na pracovní cestu do zahraničí. Nárok zaměstnanců na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce a od ledna mají zaměstnanci nárok na vyšší diety v případě cesty do 23 zemí. Změny se týkají i několika evropských zemí, včetně zemí Evropské unie. Bližší informace jsme přinesli v článku: Zahraniční stravné 2020: Kolik dostanete na dietách v cizině?

Na vyšší stravné máte od roku 2020 nárok v těchto zemích:

ZeměMěnový kódZákladní sazba 2019Základní sazba 2020
AndorraEUR4045
Austrálie a Oceánie (ostrovní státy *)USD5560
BahrajnEUR4045
Bosna a HercegovinaEUR3540
DánskoEUR5055
ChileUSD5055
IrskoEUR4550
IslandEUR5560
Itálie, Vatikán, San MarinoEUR4550
JordánskoEUR 4045
KLDRUSD 4045
LucemburskoEUR 4550
Malajsie USD 4045
MaltaEUR 4550
NorskoEUR 5560
Nový Zéland USD 5560
Omán EUR 4050
Saúdská Arábie EUR 4550
SingapurUSD5060
Spojené státy americkéUSD 5560
SýrieEUR 45 50
ŠpanělskoEUR4045
 VenezuelaUSD6065

*Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa.

Od ledna 2020 začnou platit eNeschopenky

Smyslem eNeschopenek je urychlení předávání informací a dokumentace mezi zaměstnavateli, lékaři a Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nemocným díky eNeschopenkám odpadne povinnost předávat zaměstnavateli klasický pětidílný propisovací formulář, jako tomu bylo dosud. Papírových dokladů se ale nezbavíte úplně.

eNeschopenky se týkají pouze nemocenského. Vystavují se tedy pouze při činnosti, která zakládá účast na nemocenském pojištění a pouze při dočasné pracovní neschopnosti. Ostatní dávky nemocenského pojištění se i nadále zpracovávají papírově.

Poté, co vám lékař vystaví eNeschopenku, ji elektronicky odešle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Informace se zároveň dostane k zaměstnavatelům, kteří si o tento druh notifikací požádají (ostatní ji najdou na ePortálu). Následně vám vytiskne Průkaz práce neschopného pojištěnce, který je součástí nových třídílných neschopenek používaných od ledna 2020. Ty se skládají z jasně daných náležitostí (a to i jejich papírová podoba, která se využije v případě technického výpadku):

 • I. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
 • II. díl – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce,
 • III. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Kromě zmíněných informací by měl Průkaz obsahovat také:

 • číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti,
 • identifikační údaje o vás i zaměstnavateli,
 • adresu, na které se budete v době nemoci pohybovat,
 • důležité údaje o dočasné pracovní neschopnosti (datum vzniku i ukončení),
 • stanovené vycházky,
 • informace o okolnostech případného úrazu.

Jak jsme zmínili výše, nově nebudete muset do zaměstnání nosit žádný papír, ale povinnost informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti vám zůstává. Mělo by stačit pouhé zavolání nebo e-mail. Konkrétní postup nahlašování dočasné pracovní neschopnosti ale zákon neobsahuje. Přečtěte si také: eNeschopenka 2020: Vše, co o ní potřebujete vědět.

Zahraniční platby zrychlí na minuty

Místo dnů jen minuty. Tak má vypadat mezinárodní převod peněz z banky do banky. Umožnit to má služba s názvem SWIFT gpi (Global Payment Initiative). Její předností je, že všechny platby musí obsahovat unikátní celosvětový identifikátor. Belgická společnost S.W.I.F.T. SCRL, která SWIFT gpi provozuje, vytvořila databázi těchto identifikátorů zvanou SWIFT gpi Tracker. Banky mají mít povinnost informovat SWIFT gpi Tracker o výsledku zpracování plateb a budou mít současně možnost sledovat odchozí došlé platby a tuto informaci zprostředkovat svým klientům. Od listopadu 2020 bude služba, kdy banky informují SWIFT gpi Tracker o výsledku zpracování, Universal Confirmation (univerzální potvrzení) pro všechny banky na světě a pro všechny mezinárodní klientské platby povinná.

Raiffeisenbank zavede elektronické stvrzenky

Raiffeisenbank plánuje v první polovině roku 2020 zavést elektronickou stvrzenku přes QR kód, kterou nebudete muset tisknout. Půjde totiž naskenovat přímo do mobilního telefonu. Kartu, případně mobil, nebudete muset při výběru nikam vkládat, stačí, když ji přiložíte ke čtečce. Nemůže se vám proto už stát, že ji v bankomatu zapomenete a odpadá také hrozba skimmingu, tedy zkopírování údajů z magnetického proužku platební karty.

Česká spořitelna zavede potvrzování plateb pomocí biometrických údajů

Česká spořitelna od poloviny roku 2020 umožní při potvrzování online plateb využití biometrických údajů. Aplikace George klíč při platbách na internetu bude nově využívat biometrické údaje, takže nemusíte přepisovat potvrzovací SMS kód. Součástí aplikace je i sonda, která vás a vaše peníze ochrání proti phishing a malware útokům.

Potvrzování plateb prostřednictvím biometrických údajů nabízí i další banky. Potvrdit platbu pomocí otisku prstu mohou od prosince 2019 klienti Raiffeisenbank, která uvedla do provozu aplikaci RB klíč. MONETA Money Bank, umožňuje potvrzovat platby na internetu pomocí otisku prstu, PIN kódu nebo pomocí rozpoznávání tváře.

MONETA Money Bank nabízí půjčku online i pro neklienty

Sjednání půjčky online umožňuje MONETA Money Bank od roku 2017. Ovšem pouze pro stávající klienty. V roce 2018 pak přidala možnost sjednat si půjčku plně online i podnikatelům. Pokud mezi klienty banky nepatříte, a přesto máte o půjčku banky zájem, můžete si jí sjednat od prosince 2019. Banka slibuje, že schválení půjčky proběhne do 5 minut. Banka však od prosince 2019 nabízí také řadu dalších změn. Klienti s ní například mohou komunikovat přes WhatsApp. Kromě toho banka spustila službu s názvem „Online směnárna“. Ta je dostupná ve Smart Bance a funguje na následujícím principu. Vy si online založíte eurový nebo dolarový účet, ke kterému dostanete bezplatně debetní kartu, se kterou je možné vybírat v zahraničních bankomatech bezplatně. Na tento dolarový či eurový účet si následně můžete převést své vlastní peníze z korunového účtu, přičemž kurz směny uvidíte ihned.

Ceny svých služeb změnilo ke konci roku 2019 hned několik bank. Podrobné informace jsme vám přinesli v článku: Banky chystají změny v cenách. Dramaticky zlevní europlatby, ale zdraží administrativa.

Pro stavbu rodinných domů platí přísnější ekologické normy

Od 1. ledna 2020 platí přísnější pravidla pro stavbu rodinných domů nad 350 m2. Rodinné domy mají mít podle nové evropské směrnice o pětinu nižší energetickou spotřebu než současné domy. Stejná pravidla jako nově pro rodinné domy platí už od roku 2018 pro stavbu všech veřejných budov, tedy například škol a úřadů. Řídit se jimi musí i developeři, kteří staví bytové domy či jiné objekty s plochou nad 1500 m2. Nová pravidla se nevztahují na malé chaty a rekreační objekty, kostely a ani památkově chráněné budovy. Majitelé už postavených domů se novou směrnicí budou muset řídit pouze v případě kompletní renovace nebo přestavby domu. Výjimka platí také u průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok.

Končí televizní vysílání ve standardu DVB-T

Během letošního roku dojde k postupnému vypínání vysílání ve standartu DVB-T, které nahradí úspornější vysílání DVB-T2. Přechod na nový typ vysílání by měl být ve všech regionech ČR ukončen k 31. květnu 2020. Po tomto datu budete buďto potřebovat set-top box nebo televizor s podporou DVB-T2/HEVC, nebo můžete přejít na jiný způsob příjmu televizního signálu. (Například satelit, kabelovku nebo televizní služby mobilních operátorů a poskytovatelů internetového připojení.)

Chcete změnit mobilního operátora? Od dubna to stihnete do dvou dnů

Od 1. dubna 2020 vstupuje v platnost novela zákona o elektronických komunikacích, která posiluje postavení spotřebitele vůči telekomunikačním operátorům. Umožní přejít od jednoho operátora k druhému do dvou pracovních dnů od zažádání ze současných 10 dnů. Na stejnou dobu zrychlí také převod telefonního čísla. Dále novela snižuje či ruší pokuty za výpověď smlouvy se závazkem.

Dosud platilo, že pokud máte závazek na dva roky a potřebujete změnit operátora, musíte zaplatit 20 % měsíčních tarifů, které vám zbývají do konce smlouvy. Novela ale zavádí, že tuto pokutu dostanete jen v případě, že odejdete od operátora do 3 měsíců od podepsání smlouvy. V takovém případě uhradíte jen pokutu ve výši 5 %. Pokud vydržíte 3 měsíce, odejdete bez pokuty. Kromě toho budete mít právo zažádat si o vyplacení nevyčerpaného kreditu, a to do 30 dnů od vypovězení smlouvy.

Stát zastropuje slevy na jízdném, pro cestující se nic nezmění

Ministerstvo dopravy zavádí od ledna limity na slevy pro děti, studenty a důchodce. Autobusoví a železniční dopravci dostanou od státu proplaceno jen tolik, kolik jim ministerstvo dopravy vypočítá podle počtu najetých kilometrů. Do roku 2020 jim proplácel tři čtvrtiny z ceny nezlevněné jízdenky. Ke změně dochází, protože dopravci slevy údajně zneužívali. Cestujících by se opatření dotknout nemělo. I nadále platí, že žáci, studenti a senioři mají nárok na 75% slevu z ceny jízdenky.

Máte psa? Od letošního ledna musí mít povinně čip

Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům novela veterinárního zákona a současně také nařízení EU o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, a to od 1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč. Neočipovaným psům navíc nebude z pohledu zákona uznána platnost očkování proti vzteklině, i když vaše zvíře očkováno bylo a má to řádně zaznamenané v očkovacím průkaze.

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy nejpozději v půlroce věku. Povinnost nechat psa očipovat se nevztahuje na majitele zvířat s čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Kontroly bude provádět Státní veterinární správa. Nemusíte se ale bát, že k vám přijde veterinární inspektor, potřeboval by totiž povolení k domovní prohlídce. Kontroly mají být spíše namátkové a inspektoři se budou zaměřovat především na problematické chovy psů.

CO SE NESTIHLO, ALE PLÁNUJE SE

Online finanční úřad? aneb MOJE daně

Ministerstvo financí plánuje elektronizaci daní pomocí online finančního úřadu. Legislativně ho má ukotvit novela daňového řádu, kterou ministerstvo zaslalo do mezirezortního připomínkového řízení. První verze projektu by měla být spuštěna během příštího roku.

Ministerstvo financí chce spustit pro občany České republiky online finanční úřad, a to na portálu MOJE daně. Tento portál by fungoval v podstatě jako obdoba internetového bankovnictví, jen v oblasti daní.

V portálu byste našli historii, kterou o vás finanční úřad eviduje, své přeplatky nebo nedoplatky, a také částečně předvyplněné elektronické daňové formuláře.

Dále byste v případě, že byste portál využívali, měli více času na podání daňového přiznání, a to o měsíc. Případný přeplatek by vám pak finanční úřad vrátil do 15 dnů a nikoli do 30.

Portál přinese i řadu dalších novinek, viz článek MOJE daně: Více času na podání a rychlejší vrácení přeplatku.

V současné době je ale sněmovní tisk v rukou garančního výboru a neprošel ještě ani druhmým čtením v Poslanecké sněmovně.

Bude digitální daň pro velké giganty?

Ministerstvo financí chce zavést tzv. digitální daň. Ta by měla jednotnou sazbu 7 %, s tím, že by byla placena v měsíčních zálohách a byla by splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Daň by se pak platila z vybraných internetových služeb poskytovaných na území České republiky. Tyto služby se podle návrhu budou dělit do 3 kategorií:

 • umísťování cílené reklamy na digitální rozhraní,
 • využití mnohostranného digitálního rozhraní,
 • prodej dat o uživatelích.

Jedná se o tzv. DST model digitální daně, který již dříve navrhla Evropská unie. Dani tak budou podléhat také některé platformy digitální ekonomiky, které uživatelům umožňují vzájemně si mezi sebou poskytovat za úplatu služby a zboží.

Daň by ale neplatili všichni poskytovatelé těchto služeb. Dotkla by se pouze firem, které mají globální obrat nad 750 000 000 eur ročně (19 376 250 000 Kč) a které mají zároveň na území České republiky obrat minimálně 50 000 000 Kč za kalendářní rok za uskutečněné zdanitelné služby.

Podrobnosti jsme přinesli ve článku Stát chce zavést digitální daň. Nejspíš ji ale zaplatí uživatelé služeb.

V současné době ale sněmovní tisk uvízl u garančního výboru a neprošel ještě ani prvním čtením v Poslanecké sněmovně.

Paušální daň při obratu do 1 milionu?

Další novinkou, která se v roce 2020 bude projednávat, je paušální daň pro podnikatele. Ta by činila přibližně 5500 Kč měsíčně, přičemž ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že platba na sociální pojištění by činila nejvyšší částku a daň naopak nejnižší.

Platba na zdravotní pojištění by dle ní činila přibližně 2500 Kč. Samotná daň z příjmu by byla 100 Kč a zbylých 2900 Kč by představovalo platbu na sociální pojištění.

Tuto formu paušální daně by ale mohli využít jen živnostníci s obratem do 1 000 000 Kč ročně.

Podrobnosti jsme přinesli ve článku Paušální daň pro podnikatele a bez daňového přiznání? Má to i nevýhody.

Se zavedením daně se však počítá až na rok 2021 s tím, že teprve za ten rok byste si paušální daň mohli uplatnit.

Reforma důchodového systému?

Český penzijní systém by se mohl opět dočkat tří pilířů. Místo druhého bychom mohli mít nultý pilíř. Ten by měl fungovat i nadále na principu solidarity. Z nultého pilíře by dostávali všichni důchodci s nárokem na penzi dávku ve stejné výši, tedy jakýsi základní důchod. 

Hovoří se o 10 % průměrné mzdy nebo o částce od 6000 Kč do 10 000 Kč.

Podrobnosti o návrhu jsme přinesli ve článku První kroky k reformě důchodového systému: Nultý pilíř a minimální důchod.

Slevy k úsporám na důchod a podpora investic

Kromě toho se v oblasti důchodů zvažují i další změny. Ministerstvo financí předložilo Veřejnou konzultacik plánovaným opatřením, které z této koncepce plynou. 

Jedná se například o státní podporu či příspěvek u různých finančních produktů. K tomu by mohl sloužit účet dlouhodobých investic, tedy investiční účet zřízený pro vytváření úspor na stáří, na který by se vztahovala daňová podpora. Účty by neměly podléhat dani, a to ani při výběru, pokud ten nebude předčasný. 

Účet by mohla vést banka, obchodník s cennými papíry nebo investiční společnost. Bylo by možné na něm evidovat například akcie, dluhopisy, podíly v investičním fondu, bankovní účty, termínované vklady, zajišťovací deriváty apod.

V plánu jsou i vyšší příspěvky do penzijních fondů. Nyní si účastníci fondů ve třetím pilíři měsíčně na svůj účet posílají průměrně 700 Kč. Do budoucna by se ukazatel mohl zvýšit. Státní příspěvek u úložky v rozmezí od 1000 Kč do 2999 Kč měsíčně by se stanovil jako 230 Kč + 15 % z úložky nad hranici 1000 Kč. U úložek nad 3000 Kč by výše státního příspěvku činila 530 Kč. Plus by bylo možné uplatnit existující daňovou úlevu.

Řadu dalších novinek, které se chystají, jsme přinesli ve článku Stát láká k úsporám na důchod.

Dočkáme se zálohovaného výživného?

Dále se uvažuje také o tzv. zálohovaném výživném. Při přiznání nároku na sociální dávku by alimenty měl samoživitelům vyplácet stát, který je následně bude vymáhat od neplatičů. 

Nárok na zálohované výživné mají mít samoživitelé, kteří mají nižší příjem, než je průměrná mzda.

V praxi by si o zálohované výživné mohl požádat rodič, kterému dvakrát za sebou nebyly zaplaceny alimenty a on na svého bývalého partnera podal exekuci. Žádosti o zálohované výživné má vyřizovat úřad práce, který o jeho oprávněnosti rozhodne do 30 dní. 

Dovolená pět týdnů i pro zaměstnance pracující v soukromé sféře?

Základní výměra řádné dovolené činí u zaměstnanců ve státní sféře (zaměstnavatelé uvedení v zákoníku práce) 5 týdnů, u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 8 týdnů a nejméně 4 týdny u ostatních zaměstnanců, tj. zaměstnanců v podnikatelské sféře. V prvních dvou případech nelze délku dovolené prodloužit. Naopak zaměstnavatelé v podnikatelské sféře mohou počet dnů nebo týdnů dovolené prodloužit individuální i kolektivní smlouvou, popřípadě vnitřním předpisem zaměstnavatele. Záleží pouze na finančních a provozních možnostech zaměstnavatele. Změnit by to mohla novela zákoníku práce, která má vstoupit v platnost už letos. Její součástí je totiž návrh na uzákonění 5 týdnů dovolené jako povinného minima pro všechny.

Poslanci podruhé schválili jednotnou jízdenku pro vlaky různých dopravců

V současné době platí, že pokud cestujete několika různými dopravci, musíte si koupit lístek ke každému dopravci zvlášť. V případě jednotného systému byste si ale koupili jeden lístek u jakéhokoli dopravce a na základě použitých spojů by se pak dopravci poměrově podělili o vámi zaplacenou částku. Dopravci by tak nově museli uznávat cenu, kterou by určoval národní tarif. Kromě toho by ale mohli nabízet i jiné ceny, například u jízdenek, které u jiného dopravce použít nemůžete. Systém mají využívat dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Komerční dopravci by se mohli připojit v případě, že budou mít se projektu účastnit.

Jednotnou jízdenku, tzv. OneTicket má umožnit zavedení jednotného informačního systému jízdních dokladů. S čímž nově počítá evropská směrnice. Novelu zákona o drahách, která má jednotnou jízdenku umožnit, znovu schválila Sněmovna, když přehlasovala Senát. Senátorům se mimo jiné nelíbilo, že v informačním systému jednotných jízdenek, mají být vedeny údaje o cestujících. (Jméno, příjmení, doručovací adresa, datum narození, fotografie, druh a číslo osobního dokladu a kontaktní údaje.) Tyto informace měly sloužit k ověření, že na danou jízdenku skutečně cestuje osoba, pro kterou byla vystavena. Jednotná jízdenka má začít platit od prosince 2020.

Elektronické dálniční známky budou až od roku 2021

Na spuštění elektronické dálniční známky si budeme muset ještě počkat. Jejich zavedení je sice schválené, ale systém schváleného videotollingu bude funkční až od prosince 2020. Zavedení se pak plánuje až na rok 2021. Po zavedení byste mohli poplatek za dálniční známku uhradit nejen na prodejních místech, ale i přes e-shop, tedy skrze počítač, telefon a podobně. Vše by mělo být elektronicky. Při kontrole byste pouze ukázali potvrzení v mobilu. Počítá se s tím, že elektronicky by byly k dispozici všechny 3 typy kuponů, tedy desetidenní, měsíční i roční.

https://www.facebook.com/ostravaucetnictvi

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/zmeny-a-novinky-roku-2020-v-kostce/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..